Officiel hjemmeside for SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER

Ordinær generalforsamling i Skive fH

SKive_fh_Logo_blaa.png
05-09-2014

Ordinær generalforsamling i Skive fH
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skive fH
TIRSDAG, DEN 23. SEPTEMBER KL. 19.00
i klubbens lokaler, Skyttevej 14, 7800 Skive.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3. Udvalgsberetninger.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
Vedr. punkt 6 skal eventuelle forslag være formanden i hænde
senest den 19. september.
Forældre til klubbens børn og
unge medlemmer er velkomne.
Bestyrelsen