Judith Blach Olesen er Skive fH’s nye bestyrelsesformand

Onsdag aften har en samlet bestyrelse på et konstituerende bestyrelsesmøde besluttet at pege på Judith Blach Olesen som Skive fH’s nyvalgte bestyrelsesformand.

Judith er et velkendt ansigt i foreningen, og er bredt betragtet som en person der er med til at samle foreningen mod én enhed. Der er fra hele bestyrelsen enighed om at Judith er en stærk kapacitet til at føre klubben videre, og en person der kan videreudvikle i en tid hvor håndboldforeningen går imod nye tider, støttet op af et bagland bestående af en supporterende bestyrelse og administrationen. Judith er netop genvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i sidste uge, og har været medlem af bestyrelsen de foregående 2 år. Derudover har hun sin base i Skive, aktive børn i foreningen, samt et stærkt netværk i det midtjyske.

Den siddende næstformand Palle Christensen har igennem en årrække haft ansvaret for den økonomiske del af Skive fH som kasserer, og har takket ja til genvalg til denne position. Baseret på historikken og den håndfaste ledelse af den økonomiske del, fandt den øvrige bestyrelse ikke incitament til at ændre på noget der fungerer, hvilket er tilfældet her. Derudover vil Palle Christensen ligeledes fortsætte som næstformand i Skive fH, hvilket er en post han også i den forgangene bestyrelsesperiode bestred.

Som forelagt på den ordinære generalforsamling onsdag d. 25/9-2019 er Skive fH i en spændende tid, og med Judith og Palle i front for bestyrelsen ses der fremad til en i håndboldmæssig forstand relativ nystartet sæson. Skive fH er en veldrevet forening, og i den forbindelse går vi en tid i møde med mulighed for udvikling og fortsat øget fokus på at styrke oplevelsen som spiller, frivillig, træner osv., men også et fokus på at styrke krydsrelationer hos vores mange sponsorer, der hver især er med til at gøre det muligt at skabe vilkårene for de mange interessenter.

Bestyrelsen består fremadrettet af formand Judith Blach Olesen, næstformand og kasserer Palle Christensen, samt bestyrelsesmedlemmerne Peter Neumann, Peter Bak, Rikke Vestergaard Jensen og Jonas Fangel (valgt til sekretær).

Til orientering vil bestyrelsen i den kommende tid nedsætte og fordele specialiserede udvalg, samt involvere ildsjæle der brænder for forskellige områder i strategisk tankegang og den daglige udførsel. Det er vigtigt at understrege det ikke er en seksmandsbestyrelse og direktøren der driver Skive forenede Håndboldklubber, men alle ildsjæle der vil være med til at skabe den lidt bedre oplevelse – lige fra trænerne til det frivillige korps, og derfor er vi altid lydhøre overfor enhver mening – hvad enten man er udøver, forælder, træner, eller på anden front involveret. I samme ombæring vil vi altid gerne udvide vores stab af ildsjæle, så vi hører gerne fra dig, hvis du gerne vil være en del af Skive fH.

Som baggrundsinfo er Palle Christensen partner og registreret revisor ved Dansk Revision i Skive, mens den nyvalgte bestyrelsesformand er afdelingsdirektør for Jyske Banks private banking-afdeling med base i Holstebro. Peter Neumann er salgskonsulent ved Caterfood, Peter Bak er mediekonsulent ved Skive Folkeblad, Rikke Vestergaard Jensen er lærer på Brårup Skole og spiller for 3. division damer, imens Jonas Fangel er ansat som administrativ medarbejder ved Skive fH, og indgår i bestyrelsen i videst mulige omgang.

Ved eventuelle spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til formand Judith Blach Olesen, samt administrerende direktør Peter Andersen.

Bestyrelsesformand Judith Blach Olesen: tlf. 61 38 98 74

Direktør Peter Andersen: tlf. 50 55 95 00


Skive forenede Håndboldklubber
Skyttevej 12
7800 Skive
CVR: 77761314

Tilmeld dig nyhedsbrev

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram