Bestyrelsen
Direktør
Administration
Børneudvalg
Ungdomsudvalg
Seniorudvalg
Special Olympics Udvalg
Sponsorudvalg
Hjemmestævneudvalg
Frivillighedsudvalg

Bestyrelsen er den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne, og ansvarlig for at træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling.

Bestyrelsens primære opgaver i Skive fH er:

 • Udvikling af mission, vision og strategi - sportslige blå tråd.
 • Udarbejdelse af og opfølgning på budget.
 • Udarbejdelse af årshjul i samarbejde, med direktøren, administrationen og udvalgene.
 • Udvikling af klubmiljø.
 • At foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser.
 • At medlemmerne har indsigt i og indflydelse på foreningen.
 • At vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får en gennemgang.
 • Koordination med Støtteforeningen.
 • Udvikling af medarbejdere og organisation.
 • At repræsentere foreningen over for omverdenen.

Bestyrelsen er organiseret med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.

Direktøren er ansvarlig for indgåelse af nye samarbejdsaftaler med sponsorer og pleje af eksisterende sponsorer og samarbejdspartnere. Udvikle klubbens brand, sikre overholdelse af budgetter og implementering klubbens vision, mission og strategi.

Direktørens primære opgaver i Skive fH er:

 • Indgåelse af nye samarbejdsaftaler med sponsorer, samt pleje af eksisterende.
 • Udvikling af ”Money Making” aktiviteter.
 • Udvikling af klubbens brand.
 • Overholdelse af budget.
 • Ansvarlig for afvikling af arrangementer for sponsorer forud for hjemmekampe ved eliten.
 • Kontakt til forbund og kommunen, samt øvrige relevante samarbejdspartnere.
 • I samarbejde med bestyrelsen og udvalgene, at udvikle mission, vision og strategi, samt sørge for implementering i klubben.
 • Ledelse af administrationen
 

Administrationen er ansvarlig for løbende bogføring og daglig økonomi, udarbejdelse af kontrakter i ungdomsafdelingen, tilmeldinger og børneattester, hjemmesider, sociale medier, klubkalender og daglig drift af administrationen.

Administrationens primære opgaver i Skive fH er:

 • Ansøgning af midler fra fonde og puljer, i samarbejde med bestyrelsen og/eller direktøren.
 • Forestå løbende bogføring, samt assistere med opfølgning på budget og daglig økonomi.
 • Udbetaling af lønninger, kørselsgodtgørelser og skattefri udokumenterede udgifter.
 • Fakturering af sponsorer.
 • Udarbejdelse af aftaler og kontrakter i udvalgene.
 • Opdatere klubbens Website, sociale medier og klubkalender.
 • At sikre tilmelding til turneringer.
 • Indhentning af børneattester.
 • Bestilling af tøj og udvikling af samarbejde med tøjsponsorer.
 • Planlægning af uddannelser og kurser.
 • Ansvarlig for forberedelse og afvikling af hjemmestævner for bredde og elite.
 • Udvikle og støtte udvalgene i deres arbejde.
 • Planlægning af tidtagning.
 • Støtte den daglige drift af udvalgene og eliteafdelingen i klubben.
 • Løsning af opgaver uddelegeret af direktøren og bestyrelsen.

Administrationen består af en administrativ medarbejder.

 

Udvalgets ansvar er planlægning og koordination af træningsaktiviteter, stævner, træningslejre og aktiviteter i Skive fH i samarbejde med de enkelte trænere, administration, de øvrige udvalg og bestyrelsen.

Børneudvalgets primære opgaver i Skive fH er:

 • Trænerpåsætning for børnehold U2 - U11.
 • Gennemførelse af opstartsmøder med alle holdene.
 • I samarbejde med bestyrelsen, administrationen og de øvrige udvalg, at udvikle mission, vision og strategi, gennemføre implementering og løbende opfølgning.
 • At udvikle og indarbejde Skive fH sociale og sportslige målsætninger blandt trænere og holdledere, samt på børneholdene. (Trænerhæftet).
 • Overblik over børneudvalgets aktuelle økonomi.
 • Løbende opdatering af klubkalender.
 • Udarbejdelse af oversigt over indløbsbørn til 1. holdenes kampe.
 • At sikre at samtlige børnehold har det træningsudstyr og rekvisitter, der skal til for at gennemføre træning.
 • At bidrage til udviklingen af børneafdelingen i samarbejde med administration og bestyrelsen.
 • Planlægning af deltagelse i stævner, mini VM, opstarts- og afslutningsarrangementer.
 • Koordinere afholdelse af sociale arrangementer for holdene på tværs i udvalget.
 • Forældrekontakt.
 • Udlevering af tøj, spillersæt og nøgler til trænere.
 • Gennemførelse af aktiviteter til støtte for arbejdet med U2 - U11 årgangene.
 • At fungere som bindeled mellem bestyrelsen, udvalget og årgangene.

Udvalget sammensættes af udvalget og består af op til syv medlemmer (herunder evt. breddechef).

Udvalgets ansvar er planlægning og koordination af træningsaktiviteter, stævner, træningslejre og aktiviteter i Skive fH i samarbejde med de enkelte trænere, administration, de øvrige udvalg og bestyrelsen.

Ungdomsudvalgets primære opgaver i Skive fH er:

 • Trænerpåsætning for ungdomshold U13 - U17, i samarbejde med administrationen.
 • Udvikling af overgangen fra børne- til ungdomshåndbold.
 • Gennemførelse af opstartsmøder med alle holdene.
 • I samarbejde med bestyrelsen, administrationen og de øvrige valg, at udvikle mission, vision og strategi, gennemføre implementering og løbende opfølgning.
 • At udvikle og indarbejde Skive fH sociale og sportslige målsætninger blandt trænere og holdledere, samt på ungdomsholdene, herunder sikre kontakten til efterskole årgange og skabe en blå tråd til Elite miljøet i samarbejde med administrationen og seniorudvalg. (Trænerhæftet).
 • Overblik over udvalgets aktuelle økonomi.
 • Løbende opdatering af klubkalender.
 • Udarbejdelse af træningsoversigt (halfordeling og tider) for alle børne- og ungdomshold i Skive fH med udgangen af 2. kvartalt hvert år.
 • Udarbejdelse af planen for gulvtørring ved 1. holdenes kampe.
 • At sikre at samtlige ungdomshold har det træningsudstyr og rekvisitter, der skal til for at gennemføre træning.
 • At bidrage til udviklingen af ungdomsafdelingen i samarbejde med administration og bestyrelsen.
 • Planlægning af deltagelse i opstarts- og afslutningsarrangementer, efterårs-, jule-, og påskestævner, samt Partille Cup eller lignende stævner.
 • Koordinere afholdelse af sociale arrangementer for holdene på tværs i udvalget.
 • Forældrekontakt.
 • Udlevering af tøj, spillersæt og nøgler til trænere.
 • Gennemførelse af aktiviteter til støtte for arbejdet med U13 - U17 årgangene.
 • At fungere som bindeled mellem bestyrelsen, udvalget og årgangene.
 • At bidrage til kommunikation med årgangskoordinator og årgangstræner.

Udvalget sammensættes af udvalget og består af op til syv medlemmer (herunder evt. talentchef).

 

Udvalgets ansvar er trænerpåsætning, planlægning og koordination af træningsaktiviteter, træningslejre og aktiviteter i Skive fH i samarbejde med de enkelte trænere, administration, de øvrige udvalg og bestyrelsen.

Seniorudvalgets primære opgaver i Skive fH er:

 • Trænerpåsætning ved U19 og i seniorafdelingen.
 • Udvikling af overgangen fra ungdoms- til seniorhåndbold.
 • I samarbejde med bestyrelsen, administrationen og øvrige udvalg, at udvikle mission, vision og strategi, gennemføre implementering og løbende opfølgning.
 • Overblik over seniorudvalgets aktuelle økonomi.
 • Løbende opdatering af klubkalender.
 • At sikre at seniorafdelingen har det træningsudstyr og rekvisitter, der skal til for at gennemføre træning.
 • At bidrage til udviklingen af seniorafdelingen i samarbejde med administration og bestyrelsen.
 • Arrangere fællesspisninger, opstarts- og afslutningsarrangementer.
 • Udlevering af tøj, spillersæt og nøgler til trænere.
 • Gennemførelse af aktiviteter til støtte for arbejdet ved U19 og i seniorafdelingen.

Seniorudvalget sammensættes af udvalget og består at op til 5 medlemmer

Udvalgets ansvar er planlægning og koordination af træningsaktiviteter, stævner og aktiviteter i Skive fH i samarbejde med de enkelte trænere, administration, de øvrige udvalg og bestyrelsen.

Special Olympics udvalgets primære opgaver i Skive fH Olympic Kids er:

 • Trænerpåsætning for Handy Ball voksenhold og Handball Kids børnehold.
 • Gennemføre opstartsmøder med holdene.
 • I samarbejde med bestyrelsen, administrationen og de øvrige udvalg, at udvikle mission, vision og strategi, gennemføre implementering og løbende opfølgning.
 • At udvikle og indarbejde Skive fH sociale målsætninger blandt trænere og holdledere Trænerhæftet.
 • Overblik over den aktuelle økonomi.
 • Løbende opdatering af klubkalender.
 • At sikre at holdene har det træningsudstyr og rekvisitter, der skal til for at gennemføre træning.
 • At bidrage til udviklingen af afdelingen i samarbejde med administration og bestyrelsen.
 • Planlægning af deltagelse i stævner.
 • Arrangere fællesspisninger.
 • Kontakt til spillernes forældre/kontaktpersoner/bosteder mm.
 • Udlevering af tøj, spillersæt og nøgler til trænere.
 • Gennemførelse af aktiviteter til støtte for arbejdet med Special Olympics.

Udvalget sammensættes af udvalget og består af op til fem medlemmer.

Sponsorudvalget skal medvirke til, at der er et attraktivt sponsormiljø for nye og eksisterende sponsorer, herunder støtte og vejledning af bestyrelsen og direktøren omkring forhold til gavn for sponsorer, klubben og Skiveegnen.

Sponsorudvalgets primære opgave i Skive fH er:

 • At medvirke til, at der er et attraktivt sponsormiljø.
 • Rådgivning og vejledning af bestyrelsen og direktøren.
 • Udvikling af sponsornetværk.
 • Positiv omtale og udvikling af klubben.
 • Løbende opdatering af klubkalender.

Udvalget sammensættes af udvalget og består af op til fem medlemmer.

Hjemmestævneudvalget skal medvirke til udvikling og gennemførelse af hjemmestævner, herunder bidrage til stemningen i hallen og klubånden, samt aktivt deltage i Money Making aktiviteter i forbindelse med selve afviklingen af hjemmestævner.

Hjemmestævneudvalgets primære opgaver i Skive fH er:

 • Udvikling af aktiviteter i forbindelser med afvikling af hjemmestævner, herunder stemning i hallen og klubånd.
 • Udvikling og gennemførelse Money Making aktiviteter.
 • Støtte administrationens praktiske arbejde i forbindelse med afviklingen af hjemmestævner - før - under - efter.
 • Støtte direktøren i forbindelse med afviklingen af arrangementer ved hjemmestævner -før - under - efter.
 • Løbende opdatering af klubkalender.

Udvalget sammensættes af udvalget.

 
Skive forenede Håndboldklubber
Skyttevej 12
7800 Skive
CVR: 77761314

Tilmeld dig nyhedsbrev

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram