Referat af generalforsamling i Skive fH d. 22. september 2020

Formand Judith Blach Olesen (JBO) bød velkommen til generalforsamlingen (GF)

 • Valg af dirigent

JBO foreslog på bestyrelsens vegne Kaj Balling som dirigent for GF. Kaj Balling blev valgt som dirigent

 • Bestyrelsens beretning

JBO fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning 2019/2020

Mit første formandsår blev skrevet til historien. Sæson 2019/2020 blev en sæson, som har skrevet sin egen historie for hele Skive FH, håndbolden i DK og på verdensplan – ja endda i hele verdensøkonomien.

Corona satte en brat stopper for det hele den 13.3.2020 – kampe, træning, stævner og det sociale liv i Skive fH. Vi valgte med det samme at sende kontraktspillere og -trænere hjem, for at vi kunne søge lønkompensation. Kontoret fortsatte deres arbejde. Vores herrer var på det tidspunkt på en 2. plads i 1. divisionsrækken – vi kunne dufte liga’en tættere på, end på noget tidspunkt…

Arne Damgaard’s første sæson endda med lidt forskellige assistenttrænere omkring sig. Han har fået skabt noget sammenhold, god gejst på holdet og fightervilje blandt drengene. Mange skader har desværre ramt holdet – derfor kan vi godt være tilfredse med, hvor vi sluttede i rækken - gad vide hvor det kunne være endt, hvis ikke Corona kom og stoppede det hele. Herrerne har været gode til at være foregangsmænd for ungdomsafdeling, ved også at komme ud i hallen og træne dem.

Vi har sagt farvel til spillere, og sendt dem videre til nye klubber, samt sagt goddag til nye. Skønt at være med til at rekruttere på landsplan.

I år fik vi en fast hepper til vores kampe – nemlig MASKOTTEN VIGGO, som vores trofaste unge spillere i klubben hoppede i, og ind i halvegen. Vi har i år haft et tilskuergennemsnit på hjemmebane på ca. 600 pr. kamp – vel at mærke inden de sjove kampe begyndte.

Vi har afholdt aftermatch efter herrerkampene inde i erhvervsklublokalet, det er stadig i opstartsfasen og vi ønsker at få flere til at deltage, derfor har vi nu rykket det ud i Foyeren (når COVID 19 vil det igen).

Vores 2. hold på herresiden bevarede deres plads i 2. division, og som i flere kampe fik dygtige U19 spillere op og spille med – at opleve udvikling af spillere på denne måde, bliver jeg kun glad af – efter hårdt slid og flere kampe……… Vi har et godt rutineret 3. hold i serie 1.

På damesiden bliver de ved at imponere med Bruno, som kaptajn – efter at forrige år at have rykket 2 rækker op, har de igen vundet 3. divisionsrækken, og nu spillet sig op i 2. division - og de gjorde det med flere points forspring til nr. 2. De spiller nu i 2. division – og med rigtig mange lokale piger på – som er store idoler for vores piger i klubben. TAK for flot indsats Bruno og pigerne.

Vores 2. hold er blevet i serie 2 og skønt med flere hold i damerækken, for at have noget til pigespillerne at se op til. Derfor blev der også etableret et holdsamarbejde med Nr. Søby omkring vores U19 piger – så vi ikke fik et slip – men derimod får flest muligt til at spille.

Vi ønsker os stadig mange flere tilskuer til vores damekampe – de gør det mega godt, og fortjener at der også bliver heppet og buet, når de spiller.

Ungdomsafdelingen vil selv komme med en beretning – TUSIND TAK til alle de mennesker som i år har siddet med i ungdomsudvalget, frivillige trænere og forældre omkring holdene. Uden jer, ville klubben ikke stadig være af den størrelse vi er. I gør en kæmpe forskel.

Vi har efter jul brugt meget tid på at få klubben opdateret med strategi og organisationen til nutiden – så vi kan udvikle klubben videre, og gøre det nemmere for trænere og frivillige i klubben til hvad deres ansvar er, hvem de skal gå til, og komme med nye tiltag.  Vi har holdt møder med alle udvalg – så alle er blevet hørt, og deres idéer taget med. Det er en lang proces, som ikke bare bliver gjort på et par gange – men det lange seje træk skal gøres.

Vi har lavet nogle udvalg i klubben nu, så man kan arbejde mere dedikeret og målrettet mod det man gerne vil, arbejde med at gøre sammenhængen i klubben endnu bedre, og gøre klubben mere synlig.

U2-U11, U13-U17, U19- Senior, Olympic Special, Hjemmestævne og sponsorudvalg er kommet til.

Vores fundament er stadig at være en klub, hvor det skal være sjovt at spille håndbold, og at der udvikles som individ, hold og klub.

Rent økonomisk blev året langt fra som forventet – men heldigvis også meget bedre end frygtet. Vores Hancock Cup, som i mange år har været en succes og stor betydning for Skive fH, blev desværre aflyst pga. COVID-19 - både økonomisk, håndboldmæssigt og socialt har det været rigtig ærgerligt.

Efter 4 år med overskud - rent økonomisk slutter vi desværre året af med et underskud på 375.000 kr., men heldigvis har vi en god egenkapital som herefter er 1.125.000 kr.  Vi mangler 1 mio. kr. samlet ift. budget på Hancock Cup og sponsorer, men har så sparret på lønninger og fortæringer. Det er aldrig sjovt at komme ud med underskud, men ud fra situationen, er vi glade for at det ikke blev værre, og Palle har heldigvis styret det som altid – super fint og hårdt.  Tusind tak til den lønnede trænerstab, personale, spillere og frivillige for at hjælpe os rent økonomisk i år.

Vi har heldigvis stadig fået afholdt Bankokarl, Skive Chancen, EM-tur til Malmø, Skive fH-avisen – uanset Corona eller ej.

For at drive en håndboldklub i denne størrelse, som vi gør – kræver det en kæmpe stab af frivillige folk og rigtig mange sponsorer.

Vi er så privilegeret at have Spar Nord, som vores hovedsponsor hele året og næste år – vi er yderst tilfredse med vores samarbejde, og ser det som stor værdi at have dem med. Samarbejdet med KCL har givet os fordele begge veje, og vi ser frem til at udvikle det. Der er engensidig respekt for hinandens produkter. Interfjord Arena har fået nye muligheder med videoskærmene og reklamerammer.

Vi er heldige at have så mange frivillige, som rigtig gerne vil vores spillere, klubben og sponsorer – for uden dem, ville det ikke være muligt. De er her mange timer hver eneste uge alene, og med familien – både til træning, arrangementer og kampe. Vi har ca. 150 frivillige i klubben – TUSIND TAK ALLE OG ÉN, SAMT JERES FAMILIER.

Skive Kommune har vi udvidet vores samarbejde med – via. Skive Eliteidræt og Mike. Vores spillere har nu mulighed for styrke og håndboldtræning om morgen – fedt at kunne levere denne ydelse med Skive College, Skive Eliteidræt – og vores egen lokale træner Steffen Carstens i spidsen for håndboldmorgentræningen.

En kæmpe tak skal også lyde til kontoret, Peter, Jonas, Erik og Viggo – som hver eneste dag har gjort det muligt at afvikle træning, kampe, arrangementer og socialt samvær - TUSIND TAK for jeres arbejdsindsats.

Den kommende sæson skal vi arbejde endnu mere på at gøre det eftertragtet at gå til håndbold, og komme ud i hallen for at se både herrerne og damerne. Vi skal have skabt et fedt klubmiljø – som gør at der hele tiden er folk herude, og masser af frivillige at bruge af, så det ikke altid er de samme. Vi skal have arbejde rigtig meget på vores sponsorer det kommende år – de skal synliggøres, der skal skabes netværk og sparring imellem dem, og vi vil gerne have flere sponsorer med. Skive fH skal være attraktiv at være med i – uanset om man er spillere, frivillige, sponsorer eller ansat.

COVID-19 har allerede sat sine spor på den kommende sæson, i form af stævner som er aflyst, tilskuerbegrænsninger osv…. Derfor skal vi i bestyrelsen tænke andre tanker end før – så vi stadig giver vores spillere, sponsorer og frivillige det der skal til, for at de kommer her.

Fokusområdet bliver – klubmiljø og sponsorpleje.

 • Direktionens beretning

Direktionens beretning var indeholdt i bestyrelsens beretning

 • Udvalgsberetninger

U2-U11 og U13-U17 udvalget havde slået deres beretninger sammen under følgende stikord, og blev fremlagt af Henrik Pehrsson (HP):

Stævner

Opstartsstævne - Ikast, Aars & Struer

De små er til DGI stævner fx i Stoholm og Roslev

Gennem hele sæsonen er der indløb med 1.div. for de små årgange

Fællesspisninger på de forskellige årgange

Sponsorpleje med OK, hvor der samles penge ind til ungdommen

Brag I Hallen og Mini VM blev afholdt som planlagt i efterår

U2-U4 - julemanden var på besøg

Div. spillere trænede de unge mennesker

Julestævne - Bjerringbro

Ungtrænerkursus, 8 stk. fra Skive fH

Der blev solgt Skive Chancen i foråret

Corona kom ind her - så Hancock stævne og Partielle Cup blev aflyst

Sommertræning - nærmest alle årgange

Der blev stillet spørgsmål om hvor Resen afdelingen var henne i klubben?

HP svarede på spørgsmålet, og kom omkring træningstider og problematikker omkring dem. Spørgeren fulgte op med et spørgsmål om sammenlægning af de to afdelinger til gavn for dem der vil spille håndbold. JBO replicerede, at opgaven set med bestyrelsens øjne, er at få så mange som muligt til at spille håndbold og derfor har vi to ender i gang, og iværksat håndboldkaravanen for at få endnu flere. Så skal vi selvfølgelig være opmærksom på, hvordan vi får Resen spillerne, til at føle sig som en del af Egeris og opleve klubhuset.

 • Regnskab

Regnskabet blev aflagt af Palle Christensen (PC), og fremviste et underskud på TDKK 375.000,- således at egenkapitalen er faldet til ca. 1.100.000,-

Regnskabet blev herefter godkendt.

 • Vedtægtsændringer

Henrik Madsen (HM) forelagde vedtægtsændringer, og gennemgik dem for forsamlingen. Der var 1 rettelse der blev foreslået, og blev indskrevet i vedtægterne.

De nye vedtægter er dermed gældende pr. 22. september 2020.

Der var spørgsmål om udvalgenes repræsentation i bestyrelsen.

Alle vedtægtsændringer med få rettelser blev godkendt.

 • Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 • Valg

På valg var Peter Neumann – der modtog genvalg, og Peter Bak, der ikke ønskede genvalg.

Henrik Pehrsson ønskede at stille op, og modtog valg til bestyrelsen.

Søren Riis modtog genvalg som fanebærer, og Søren Riis modtog nyvalg som suppleant til bestyrelsen. PricewaterhouseCoopers (PwC) blev genvalgt som revisorer.

 • Evt.

Søren Færk efterlyste en retning for talenter i klubben. Ønsker action på at tage egne talenter i hånden, og give dem nogle af de muligheder der findes i andre klubber. Vi har pt. den bedste talentmasse i mange år, og det ønsker Søren handlet på.

JBO takkede dirigenten for ledelsen af GF og afsluttede dermed efter 60 minutters GF.

Der var i alt 24 fremmødte incl. bestyrelsesmedlemmer, udvalg og en enkelt journalist.


Skive forenede Håndboldklubber
Skyttevej 12
7800 Skive
CVR: 77761314

Tilmeld dig nyhedsbrev

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram