Referat fra generalforsamlingen 25/9-'19

Skive fH generalforsamling d. 25/9-2019 i klublokalerne

  1. Valg af dirigent

Advokat Anders Jessen Schmidt, ansat ved Advokathuset Funch & Nielsen, blev udvalgt til dirigent af 2019 generalforsamlingen i Skive fH.

Generalforsamlingen blev meldt lovlig indkaldt i dagspressen - Skive Folkeblads Midt på Ugen - onsdag den 4/9-2019 (tre uger før generalforsamlingen finder sted), hvorefter den blev godkendt fra dirigenten. Ifølge vedtægter skal indkaldelsen offentliggøres i dagspressen 2-4 uger før afholdelse.

2. Formandens beretning - Beretning fra Mogens Garder, bestyrelsesformand i Skive fH:

Sæsonen 2018/2019 blev på mange måder en rigtig succesfuld sæson – om end vi også havde oplevelser som var mindre opløftende.

Lad os starte med det sidste. Vores 1. division herrer fik en elendig afslutning på sæsonen og selvom vi ikke var mange point fra at leve op til målsætningen om en top-3-placering, er der vist ikke mange som er uenige i at afslutningen på sæsonen lod meget tilbage at ønske.

Vi må konstatere at gassen gik af ballonen lidt for tidligt, og det ærgrede mere end nogen andre vores spillere og trænere. Mange skulle videre efter sæsonen, og de ville helt sikkert gerne have set en anden afslutning sæsonen.

Vi skal dog ikke glemme at takke såvel spillere som trænere, der efterlod en masse gode oplevelser og god underholdning igennem de år de har tørnet ud for Skive.

Det er endvidere glædeligt at se, at vi igen har været en udviklingsklub som har kunnet sende både spillere og trænere godt videre, idet flere fortsætter på Liganiveau i den nu igangværende sæson.

Vi kan i øvrigt glæde os over en markant stigende tilskueropbakning. I den forgangne sæson har mere end 7500 tilskuere set vores hjemmekampe, og det er en stigning på mere end 25%. Det kan vi kun være tilfredse med, men jeg vil faktisk blive overrasket, hvis vi får en yderligere stigning efter indeværende sæson – også selvom vi desværre ikke får besøg af Stoholm i denne omgang.

Andetholdet på herresiden skulle forsvare en flot oprykning til 2. division fra forrige sæson, og det lykkedes på ganske fornuftig vis. Hvad der er ligeså positivt, er at vi faktisk havde yderligere 3 herrehold i kamp, og det er vist længe siden at vi har kunnet mønstre så mange hold i en sæson.

Nu skal alt jo ikke dreje sig om kvantitet, for kvalitet er mindst lige så vigtigt, og det oplevede vi i den grad på kvindesiden. En helt igennem forrygende sæson sikrede at førsteholdet ikke bare rykkede op én, men hele to gange. Fantastik godt gået!

Det betyder at vi fra den ny sæson igen kan præsentere et damehold i divisionerne, og vel at mærke et hold som primært består af egne spillere. Et kæmpe tillykke til spillere, trænere og andre omkring holdet, og skønt at vi nu igen har noget at tilbyde vores dygtige ungdomsspillere, når de når senioralderen.

Til den kommende sæson har vi udover et stærkt 3. divisionshold også tilmeldt et serie 2 hold, så vi er kommet godt i gang med at skabe et godt ungsenior-miljø i klubben. Alt i alt en god udvikling må man sige.

I år følger der en særskilt beretning fra Ungdomsudvalget, men fra bestyrelsens side skal der dog lyde en stor tak til Judith og UU, samt trænere og ledere for indsatsen i det forgangne år.

Vi er lykkedes med meget, og de få bump der har været, kan ikke fjerne et fantastisk helhedsindtryk. Skive fH er en klub der går mod strømmen, er i stand til at fastholde et højt medlemstal – en udfordring som rigtigt mange klubber slås med.

Vi skal forsat arbejde på at sikre at vores ungdomsspillere kan udvikle sig uanset udgangspunktet. Klubben bør stræbe efter at være så rummelig, at fokus på de få ikke bliver på bekostning af de mange. Dette er ualmindeligt vigtigt - især i de yngre årgange. Store årgange sikrer, at vi har spillere nok når der er andet der begynder at trække. Små selvforskyldte årgange giver det diametralt modsatte resultat. 

Set fra bestyrelsen side er det altafgørende, at vi finder fælles fodslaw og får fastlagt en klar strategi for vores ungdomsarbejde. Den siddende bestyrelse har dette øverst på dagsordenen for den kommende sæson.

Rent økonomisk var den forgangne sæson en rigtig positiv oplevelse.

Vi har kunnet konstatere en vækst på ca. 2 % i omsætningen, og en mindre stigning i sponsorindtægterne.

Samtidigt glæder vi os over et forsat stigende antal sponsorer, og er yderst tilfredse med at vi endnu engang har kunnet forlænge samarbejdet med vores hovedsponsor Spar Nord. Uden vores sponsorers store opbakning ville det ikke være muligt at drive en klub med plads til både bredde og elite.

Vi sætter også rigtigt stor pris på det gode samarbejde vi har med Skive Kommune, og føler bestemt også at vi leverer noget som Kommunen værdsætter. Som en af landets største klubber er vi igen og igen med til at sikre at Skive holdes på landkortet.

I den forbindelse kan vi som eksempel nævne vores store Påskestævne – Hancock Cup. Her gæster op imod 4000 spillere, trænere og pårørende Skive. Det giver god belægning på byens hoteller og masser af besøgende i gågaden og på byens restauranter. Det vel ikke helt forkert at sige, at vi her har en rendyrket win-win situation.

Hancock Cup 2019 blev i øvrigt den største nogensinde, og blev endnu engang velgennemført med et anseeligt overskud der var til at få øje på. En stor tak til styregruppen med Viggo i spidsen, samt til alle de forældre og andre frivillige som tog en tørn eller tre i løbet af Påsken. Det er team spirit i ordets rendyrket form.  

Vores øvrige indtægtsgivende aktiviteter er også forløbet rigtigt godt, og udover Hancock-stævnet, så har Banko-Carl og Skive Chancen alle bidraget til at vi nu har flere midler til ungdomsarbejdet, hvor vi gerne vil højne kvaliteten yderligere.

Generelt er det imponerende hvor mange frivillige vi har i gang i løbet af en sæson, og jeg tror faktisk ikke mange er er klar over hvor stor en indsats der ydes. Et Påskestævne uden mere end 250 frivillige ville næppe lykkes, og det samme gælder et elitehjemmestævne, hvor vi hver eneste gang har 40-50 dygtige frivillige i gang. Dertil kan vi jo så nævne den ”daglige” drift i form af træning og kampe. Her kan der i løbet af en normal weekend nemt være mere end 100 frivillige i gang omkring vores unge mennesker.

Vi vil gerne sige rigtig mange tak til forældre, børn, støtteforeningen og klubbens mange øvrige frivillige for indsatsen i den forgangne sæson. Uden jer kunne vi ikke lykkedes med at drive en af Danmarks allerstørste håndboldklubber.     

Vi har et mål om at drive en klub med en kernesund økonomi, og der lykkes vi med Palle Christensen i spidsen. En upåklagelig økonomistyring, hvor der trækkes i trådene, så der ikke overlades meget til tilfældighederne.

Det gør det uvægerligt noget nemmere at sidde i en bestyrelse, når der er orden i penalhuset.     

Samlet set betyder en mindre stigning i omsætningen og reducerede omkostninger, at vi kommer ud med et overskud på kr. 286.540,-, mod et budgetteret overskud på kr. 42.000. Bestyrelsen betragter resultatet som meget tilfredsstillende. Med årets resultat har vi styrket egenkapitalen, som nu lyder på kr. 1.528.751. Fra bestyrelsen side glæder vi os over den styrkede egenkapital, der jo klart er med til at øge sikkerheden under klubben.

Med en kernesund økonomi er klubben godt rustet til nye udfordringer, og i den kommende sæson vil klubben investere i at sikre endnu flere tilskuere i Interfjord Arena, når klubbens elitehold spiller.

Allerede nu er der etableret after-match-get-to-gether hvor tilskuere og spillere mødes efter hver hjemmekamp. Der vil være generelt være stor fokus på at skabe at øge underholdningsværdien til disse kampe, og flere tiltag er på vej. 

I den kommende sæson vil der generelt blive investeret mere i at forbedre kvaliteten i klubben - til gavn for såvel elite som bredde.

Det skal være en god oplevelse at komme i Skive fH, uafhængig af om man er medlem, frivillig eller gæst i klubben. Af samme årsag budgetterer vi konservativt med et mindre overskud på kr. 38.000. 

Vi har en god fornemmelse omkring indtægterne for den kommende sæson, og er glade for at kunne sige, at mere end 90% af sponsorindtægterne er på plads. Samtidigt har vi fået spredt andre indtægtsgivende aktiviteter, så vi ikke overbelaster os selv og vores frivillige mere end godt er. 

Som det sikkert er de fleste bekendt, har jeg besluttet mig for at trække mig som formand på dagens generalforsamling.

Da jeg jo egentlig er valgt for yderligere et år, går jeg jo i utide, men det er vist også det mest dramatiske man kan sige om det.

Jeg har gennem noget tid talt med den øvrige bestyrelse om min arbejdsmæssige situation, som må siges at konflikte meget med ønsket om at være en synlig formand i klubben.

Det er min og bestyrelsens klare opfattelse, at der i den kommende periode skal være stor fokus på de indre linjer i klubben.

Vi skal være endnu bedre til at samarbejde, og være endnu skarpere på den ”blå tråd”, som skal binde klubben sammen.

Disse udfordringer harmonerer ganske enkelt ikke med det faktum, at jeg ikke har mulighed for at være mere tilstede i klubben end tilfældet er.

Herudover er jeg også overbevist om, at der er andre i bestyrelsen der er bedre til den slags end jeg er.

Jeg føler at jeg efterlader en klub i god gænge. Vi har som tidligere nævnt 100 % styr på økonomien, og har noget at stå imod med, samtidigt med at vi faktisk har investeret kraftigt i vores set-up.

Vores fysiske rammer er blevet markant forbedrede med nye klublokaler og en ekstra hal. Vi har fået opbygget nogle rigtigt gode relationer til vores samarbejdspartnere – ikke mindst KCL, som nu ligesom Skive fH ønsker udvikling, og hellere trykker på speederen end bremsen. Det er en fantastisk udvikling vi har fået gang i her.

Jeg sidder med en fornemmelse af, at vi er værdsat og troværdig samarbejdspartner hos vores sponsorer, Skive Kommune, SparVestfonden – ja de er alle med til at sikre at vi kan drive klubben som vi gør.

Jeg har lovet forsat at være til rådighed for bestyrelsen og den daglige ledelse, og det løfte vil jeg naturligvis holde. Jeg glæder mig til at følge udviklingen i klubben, og vil helt sikkert også være at finde på lægterne eller i klubbens lokaler i fremtiden.

Tak til alle for et godt samarbejde gennem årene – vi ses hallen.

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Direktionens beretning – Beretning fra Peter Andersen, adm. direktør i Skive fH

I et tilbageblik på den sæson der netop er gået, og som danner baggrund for beretningerne her i aften, er der oftest fokus på resultater osv. – og det med god grund, da vi jo netop er en håndboldklub.

Der er dog i en så stor klub som vores nogle grundlæggende ting vi skal have styr på, før det sportslige kan udføres på de 20 gange 40 meter. Et kæmpe logistikarbejde der rulles ud, før de enkelte hold kan tage den blå Kempa trøje over hovedet og gøre klar til kamp.

Grundlæggende skal der findes trænere til alle der spiller, og alene den opgave er ikke bare noget man lige gør, da der er rigtig mange parametre at forholde sig til. Så skal der planlægges træningstider, arrangeres træningskampe og tages rigtig mange hensyn til de forskellige spillere på de forskellige hold. Så vidt så godt… Der skal skaffes nye trøjer, og både trænere og forældre gør et stort stykke arbejde for at deres hold kan stå knivskarpt i alle henseender.

Derudover arbejder administrationen, Erik og Viggo på højtryk indenfor ganske få dage for at få kampprogrammer og hjemmestævner til at være så gode som muligt. En kæmpe indsats bliver der ydet på den konto, så en speciel tak til Erik Christensen for at lægge puslespillet, og Viggo for at være den kritiske gennemlæser.

Jeg var i sidste års beretning inde på problemstillingen med at vi, for at få rekrutteret de rigtige spillere og trænere, faktisk allerede åbner for pengestrømmen lang tid før selve sæsonen / regnskabsåret starter. Selvfølgelig starter betalingsforpligtelsen først når sæsonen går i gang, men man er faktisk allerede gang med at bruge penge fremadrettet, før de er på kontoen.

Den øvelse kræver nerver, gode købmandsegenskaber og ikke mindst et solidt bagland. Vi har i Skive fH, efterhånden fået skabt et økonomisk bæredygtigt fundament, der gør at vi kan agere som håndboldklub, i stedet for at vente på alle andre, og så re- agere på det.

Vi har via vores konsekvente tilgang til at vi ikke vil bruge penge vi ikke med overbevisende sandsynlighed har, skabt et fundament for en sund klub og forening. Og det er rart at arbejde i til daglig.

På kontoret er der pr. 30. juli sket den ændring at Kaj Aakjær er gået på efterløn, og er blevet efterfulgt af Jonas Fangel, der efter en god ansættelsesprocedure blev ansat imellem et stærkt ansøgerfelt med over 20 ansøgere.

Det betyder jo at der er rigtig mange arbejdsgange der skal kigges på, både for forklaringens skyld, og ikke mindst for at nye øjne kan se nye muligheder i den måde vi altid har gjort det på. Og det er rart – og givende...

For lige nu… ruller hjulene igen i Skive fH. Årshjulet er igangsat, og aktiviteterne er i fuld sving.

Banko-Carl, Brag i hallen, Mini VM, Skive Chancen, Hancock Cup og alle de mange hundrede håndboldkampe skal gennemføres – ligesom vi plejer, og derudover skal der laves øvrige indtægtsgivende aktiviteter, ligesom alle vores samarbejdspartnere skal besøges og have en snak om livets gang i vores håndboldklub.

I 99% af de besøg jeg gennemfører hos vores samarbejdspartnere, kommer samtalen altid ind på den gode stemning vi viser når vi byder ind, vores gode humør og vores mange frivillige. Det betyder noget for den oplevelse vi giver til andre, at vi alle sammen hjælper hinanden. Mit job vil være uden betydning, hvis ikke der var en masse andre mennesker der hver især vil give et bidrag til frivilligheden i Skive fH. Bestyrelse, trænere, kioskfolk, vagter, bandeopsættere, trænere og alle dem der ikke bliver nævnt.

Tak for Jer – I betyder at vi gør det godt i vores klub – Skive forenede Håndboldklubber – Skive fH. Tak for endnu et godt år.

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

4. Udvalgsberetninger

Seniorudvalgsberetningen blev af direktør Peter Andersen oplyst at være indeholdt i formanden og direktionens beretning.

Ungdomsudvalgsberetning blev præsenteret af ungdomsudvalgsformand Judith Blach Olesen:

Vi startede sæsonen op allerede i uge 31 sidste år. Der var styr på trænerstablen og træningstider – og med 3 haller, Resen Hallen, Aakjær, Skivehus – var det forholdsvis enkel på papiret. Når der så dukker 50 børn op til en årgang på 1,5 time – så giver det nogle udfordringer. Heldigvis var Kaj god til at rokkere rundt i planen, sammen med fleksible trænere.

Vi afholdte i uge 32 trænermøde i vores nye dejlige klublokale, hvor vi præsenterede vores nye trænerhæfte. Her er rammerne for Skive FH er fint beskrevet, og hvordan vi gerne vil have at trænerne i Skive FH skal repræsentere klubben overfor årgangen, børnene, forældrene og ude i marken.  Her fik vi stor ros – det har været eftersøgt i mange år. Tilsvarende er der lavet et forældrehæfte.

Fra start tilbød vi alt fra handball kids, U2 håndbold til U18 piger/drenge – alle hold blev besat med alt fra 7-8 spillere til 45 spillere pr. årgang – dygtige trænere stod klar. Desværre måtte vi lægge vores U10 og U12 pigehold sammen – pga. for få spillere til at have 2 afdelinger. Heldigvis er disse årgange bare vækstet siden hen. Målmandstræningen var også på plads med Ushe ved roret – og børnene har været vilde med det. Ved juletid fik vi også slået U12 drengene sammen.

Vi fik også i starten af sæsonen skudt vores nye klubtøj ud til medlemmerne, som blev introduceret på alle forældremøderne – heldigvis blev det taget meget positiv imo og bestilt i stor stil. Tak til Susanne for denne kæmpe indsats med at få det delt ud, og indkrævet pengene.

Vi sendte vores ældste hold til Elitestævne i Års og Århus – dernæst til kvalturneringen i 1. og 2. division. U10 til og med U14 var til for-turnering for at finde deres niveau ift. turneringen. Vores U10 og U14 drenge var til Hannibal Cup, Ikast og Struer Cup.  Vores U10 piger og drenge vandt A-finalen i Ikast, U12 piger vandt også A-finalen i Ikast, U10 drengene vandt B-finalen i Struer, og tilsvarende gjorde vores U14 drenge.

I september var 6 U14 piger, Palle Christensen og hans børn i Søndercentret sammen med vores samarbejdspartner OK – hvor de alle med højt humør og engagement fik lavet nye OK kort med Skive FH som klubben man støtter.

Igen i år kom Billedexpressen og fotograferede alle vores spillere og hold – således spillerne kunne købe et billede af sig selv i håndboldtøj, og klubben fik holdbilleder til sponsorer og bannere i klublokalerne. Håber I har lagt mærke til dem.

Oktober var en meget begivenhedsrig måned for os på mange måder:  Maria og Susanne indstillede vores Handball kids til at modtage Spar Nord Fonden – 10 til forskel , og den vandt de og modtog 10.000 kr. til at kunne komme afsted til stævnet Lykkeliga. Vi lavede en intern fotokonkurrence – hvor de unge mennesker kun sende det fedste billede af vores klubtøj – hvilket gav nogle gode og sjove billeder.

November afholdt vi Bingo med Kvickly og team Banko Carl – Susanne trak igen det store læs, med hjælp fra rigtig mange frivillige og spillere. Hyggelig dag, og alle går jo op i det. I november drog vores Handball kids til Lykkeliga-stævne i Aabenraa med børn, forældre og slutteligt med en tur over grænsen. Brag i hallen blev også afholdt med indløb, musik, speaker, kage i kiosken og en masse skønne mennesker.

December måned blev en måned hvor håndboldklubben fik gave. Vi havde 4 af vores unge spillere U14/U16 som tog dommerkortet – og dermed kom Skive FH også på landkortet med unge dommer. De har sidenhen fået meget ros.

Vi samlede traditionen tro 120 børn fra U10 til U12 til MINI-VM med hjælp fra 20 U14 spillere og mange trænere. Trænerne fortsatte bagefter med Mini VM og julefrokost. En dag som kun består af glade mennesker, klubånd, hygge og gejst.

I julen drog Skive fH samlet afsted med 188 spillere, 34 trænere i alt 20 hold i 5 stk. af De blå busser til Bjerringbro. Vi boede alle på Rødkærsbro-skolen, og spillede rundt i de nærliggende haller. Børnene nyder busturen, det giver sammenhold, sang og stemning inden stævnet overhovedet er startet. Et godt stævne med gode oplevelser - sportsligt og socialt, hvor der blev knyttet nye venskaber. 3 hold fra U10 valgte at tage til Løgstør og Stoholm. Også fra alle 3 stævner blev der hevet medaljer med hjem - U10 og U12 drenge / pigerne gjorde det igenigen. Super flot.

Februar, marts og april bød på Skive Chancen, team Banko-Carl, OK tanken, samt en ny omgang ”brag i hallen”.

Sæsonens sidste og selvfølgelig allerbedste stævne var vores eget Hancock Cup, hvor vi jo også leverede flotte resultater. Vi fik alle hold til at sove i Hedemarken.

Rent sportsligt i år er beretningen, at vi har ca. haft 40 hold med, som har rykket sig fra C til B, B til A og A til AA - vi har hold som har vundet deres puljer, vi har hold der er blevet kredsmester, jysk mester, danmarksmester, kredsvinder, stævnevinder - både A og B. Så alt i alt en rigtig god sæson.

Sommerferien skal vi som udgangspunkt bruge til at slappe af i – men ikke for 119 børn, som deltog i håndboldskolen, men ikke 40 spillere og 9 trænere, som alle tog turen til Partielle Cup i Sverige. En tur som både trænere og børn mener der skal gentages næste år.

Vi har igennem hele sæsonen haft forskellige tiltag i gang af rigtig mange gode forældre, trænere og spiller. Hjemsøgning af fonde og konkurrence med penge, fællesspisning inden indløb, efter træning, til VM i fjernsynet, skumhåndbolddag og hyggede sig med pakkespil, mad og sodavand osv. – alle disse ekstra indsatser og ide’er giver bare endnu mere klubånd

Vi har kunnet levere U18 spillere både drenge og piger til at hjælpe vores divisions-herrer og damer, som meget flot spillede sig tilbage i 3. division. Trænere som har suppleret og hjulpet ungdomshold/trænere.

220 U6/ U8 spillere har gennem hele sæsonen været til flere mini stævner – hvor der både bliver spillet, leget, grinet og grædt i disse kampe. Og vi har selv kunne været vært ved et par stykker herude.

Vi har også bidraget med spillere til kredstræning i år – og vi fik endda 3 af dem udtaget til talenttræning sidst på året. Super flot af spillerne, trænerne omkring de unge mennesker og deres holdkammerater – for de hjælper dem på vej.

Alt i alt en rigtig god sæson med en masse glade børn, opbakkende forældre, trænere som hjælper til, nogle frivillige som næsten ” lever” i hallen, cafeteria som gerne hjælper til at få tingene til at lykkes, og et kontor som altid hjælper til.

Beretningerne blev taget til efterretning og godkendt.

5. Regnskab

Årsrapport for det forgangne regnskabsår 2018/2019 blev præsenteret af Skive fH-økonomiudvalgsformand Palle Christensen uden bemærkninger fra de fremmødte, og i grove træk kan der berettes om et overskud på DKK 286.540 (som tidligere forelagt af formanden) – blandt andet foranlediget af en nettoomsætning der er steget med ca. DKK 100.000 sammenlignet med sidste regnskabsår.

Derudover kan berettes om en blank påtegning, hvilket betyder at der ingen kommentarer/bemærkninger var fra den godkendende revisor.

Bestyrelsen finder som helhed resultatet og udførslen meget tilfredsstillende, og finder grundlag for det flotte resultat i blandt andet Hancock Cup, der er arrangeret af Skive fH’s støtteforening.

De direkte omkostninger beløber sig omtrent DKK 70.000 lavere, og her er spillerlønningerne sænket i forhold til tidligere.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Indkommende forslag

Der er ifølge aftenens dirigent ikke indkommet rettidige forslag til generalforsamlingen - og heller ikke efter tidsfristen - hvorfor dette punkt blev vendt meget kort.

7. Valg

Klubbens mangeårige fanebærer Søren Riis-Jensen var genopstillet, og i den forbindelse blev han genvalgt ved fredsvalg.

PWC var ligeledes modtagelig for genvalg som revisor, og her var der ikke andre opstillede. Derfor blev dette ligeledes afgjort ved fredsvalg.

Til Skive fH’s bestyrelse var medlemmerne Palle Christensen, Judith Blach Olesen og Jonas Fangel på valg, imens Verner Buch i det forgangne år er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsesformand Mogens Garder ønskede ikke genvalg (læs formandens beretning for uddybende forklaring).

På mødet genopstillede alle tre medlemmer til valg, imens Rikke Vestergaard Jensen ligeledes opstillede som bestyrelsesmedlem. Det betød, at Rikke Vestergaard Jensen hermed indtræder som menigt medlem i bestyrelsen, samt genvalg til de tre medlemmer.

Herudover består bestyrelsen af Peter Neumann og Peter Bak, og ingen af disse var i år på valg.

Iflg. foreningens vedtægter konstitueres bestyrelsen, bestående af de seks navne ovenfor, på det førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Her udnævnte den siddende SfH-direktør Peter Andersen den nu afgåede bestyrelsesformand Mogens Garder som æresmedlem af Skive fH. Mogens Garder har igennem knap et årti været en markant skikkelse i og omkring Interfjord Arena, og en solid sparringspartner for bestyrelseskollegaer, samt erhvervslivet i Skive fH.

På vegne af en enig bestyrelse fik Mogens overrakt et livsvarigt sæsonkort til seniorkampe i Skive fH, spillertrøje, og en ”pin” til habitjakken.


Skive forenede Håndboldklubber
Skyttevej 12
7800 Skive
CVR: 77761314

Tilmeld dig nyhedsbrev

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram