Referat fra generalforsamlingen

Referat af generalforsamling d. 21.09.2021 for sæsonen 2020/2021

Palle Christensen (PC) bød velkommen til generalforsamlingen i formand Judith B. Olesens (JBO) fravær.

1.Valg af dirigent
PC foreslog på bestyrelsens vegne Camilla Refsgaard fra Advokathuset Funch & Nielsen som dirigent for generalforsamlingen. Camilla Refsgaard blev valgt som dirigent.
Indkaldelsen blev erklæret varslet i tide - 2 uger før - og dermed godkendt

2.Formandens beretning - fremlagt af PC i formanden JBO’s fravær
Beretningen er vedhæftet som bilag til referatet.
Den forgangne sæson blev på ingen måder som forventet. Sidste sæson var præget af nedlukning af landet pga. Covid-19 og det satte desværre en stopper for mange af vores ambitioner for året. Heldigvis er vi til trods for svære odds og forudsætninger rykket i ligaen med vores herrer. Trods corona, skader, flyttede kampe, manglende tilskuere osv. formåede Arne Damgaard og Peter Schilling sammen med spillerne at holde kampgejsten, viljen og sammenholdet. De indfriede klubbens målsætning om at komme i HTH Ligaen – vi har hyldet dem – men der skal også lyde et TUSIND TAK til alle de frivillige, som har hjulpet på såvel ude- som hjemmebane.
Bruno og damerne fik meget få kampe men formåede at blive i 2. division – spillere bosat i Århus og andre steder tog turen hjem og trænede - dejligt at se, at super sammenhold stadig kan tiltrække ikke kontrakts-spillere der bare gerne vil deres hjemklub. Målsætningen er at vi på sigt får vores damer i 1. division.
Vi sluttede sidste år med et underskud og selvom det er træls, er vi okay tilfredse med det - omstændighederne taget i betragtning. Vi har stadig en god egenkapital, vi driver en sund og stærk håndboldklub og økonomien er vores 1. prioritet i klubben. Jesper har forøget vores indtægter med 75% - stor ros til Jesper herfor. Det er virkelig flot arbejde!
Sæsonen blev også et år, hvor vi virksomhedsmæssigt lavede en del ændringer. Vi fik bygget fundamentet færdigt på “vores store hus”. Vi har færdiggjort klubbens strategi, lavet Blå Tråd for vores spillere, trænere og forældre, tilpasset vedtægterne til 2021 og kigget ind i at håndbolden i Skive fH skal være “mere en håndbold”
Også en ekstra stor TAK skal lyde til Jonas Fangel, Susanne Trier og Erik Christensen. De har om nogen sørget for alle frivillige vi har i klubben og for at alle de ændringer og udfordringer vi har haft i klubben er blevet løst til UG. TUSIND TAK skal i alle 3 have.

3. Direktionens beretning ved Jesper Sørensen
Jesper startede 1. januar 2021 - midt i corona og den helt store nedlukning af hele samfundet. Meget specielt og tomt. Et underligt vacuum at træde ind i mennesketomme haller, når man ved hvor meget liv og glade dage der plejer at være.
Det gav dog ro og tid til at sætte sig ind i tingene på en rigtig god måde. Hvordan er klubben organiseret og bygget op, hvem er hvem og hvilke funktioner har de forskellige i klubben. Ro til at arbejde med hvordan vi kan skabe vækst, sammensætte rette salgsprospekt til at få nye spillere til klubben. JS var selv aktiv håndboldspiller da han startede som direktør. Det var dejligt at slutte på toppen og have været med til at få herrerne i ligaen. En god slutning på en lang håndboldkarrierre
Oprykningen til ligaen for herrerne var vigtig - både kommercielt og for klubben og dermed spillerne. Udfordringen var selvfølgelig at finde nye spillere, da oprykningen først var endelig i maj, hvor de fleste nye aftaler med spillere rundt om i landet var på plads. JS har siden han startede søsat et 3 årigt projekt med vores sponsorer. De har sagt ja til at være med til at skabe et solidt fundament at bygge videre på. Det giver ro på bagsmækken til at arbejde videre med de mange andre projekter, som vi også har i gang sat i klubben.
Rent sportsligt ønsker vi at vende den negative spiral med medlemsnedgang til medlemsfremgang. Vi har ansat ungdomskoordinator (Peter Laursen), lavet håndboldkaravanen, forsøger os med kidszone for børn ved nogle af ligakampene hjemme.
I administrationen har vi udvidet medarbejderstaben. Vi har som nævnt ansat Peter Laursen som ungdomskonsulent/koordinator i en 16 timers stilling og vi har ansat Ida Pinholt, som event- og kommunikationsmedarbejder. Begge skal være med til at løfte og gennemføre de tiltag, som vi laver i klubben. Et vigtigt fokuspunkt er også at fastholde de unge mennesker også efter u15 - vi vil selv være fødekæde til vores ligahold og 1. div. Hold

4. Udvalgsberetninger
Peter Laursen - havde her med for både børneudvalget og ungdomsudvalget Ungdoms- og børnehåndbolden har været lukket ned og der er derfor ikke meget nyt at berette om, men der har været et enkelt DGi stævne. Håndboldkaravanen har været ude nu her igen ligesom den var sidste år. Bliver spændende at se om det bringer os nye spillere, der gerne vil prøve håndbold.
Da vi endelig måtte starte op igen efter corona-nedlukningen blev der gjort en fantastisk indsats fra hele trænerstaben, coronaudvalg og mange andre for at for at få alle børn i gang igen. Der blev trænet på alt fra kunstbaner, sandbaner, græsplæner, multibaner mv. for at vi kunne samle flest mulige børn under de regler og vilkår der nu var gældende og med den afstand og sikkerhed, der var påkrævet.

5. Regnskab
Foreningens resultat er, ligesom så mange andre, negativt påvirket af Covid 19 i regnskabet. Planlagte aktiviteter siden udbruddet af COVID-19 og nedlukningen af Danmark har medført at planlagte arrangementer som bl.a. Hancock Cup er blevet aflyst.
I indeværende sæson sikrede klubben sig oprykning til herreligaen hvilket sportsligt er utroligt positivt samtidig med at damerne forblev i 2. division.
Foreningens regnskabsmæssige resultat levede ikke op til det forventede men anses dog som tilfredsstillende alt taget i betragtning. Klubbens resultater på Tkr.-192. Det reelle underskud er dog på tkr. 566, idet vi har modtaget et tilskud på tkr. 375 som dækning for sidste års underskud.

6. Indkomne forslag
Ændring af vedtægter blev erklæret lovligt og rettidigt indkommet og varslet. Følgende blev tilrettet:
- § 4 uddybning af handyball og handykids
- § 6 Udmeldelse af foreningen skal, såfremt det sker i løbet af sæsonen, ske via mail til administrationen på mail@skivefh.dk
- §12 Foreningen tegnes af formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen ansætter direktør, koordinator og medarbejdere til event, kommunikation og administration og fastsætter efter forhandling vilkårene for dem, herunder direktionsinstruks.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån på almindelige vilkår

Jørgen Breum fremsatte forslag om en ændring af teksten med suppleant i vedtægter så det bliver ændret til suppleanter og at man har 2 fremadrettet. Forslaget var dog ikke fremsat rettidigt og kan derfor ikke godkendes. Han opfordres derfor til inden næste års generalforsamling at fremsende forslaget skriftligt.

7. Valg
Ulige år 3-4 personer til bestyrelsen, suppleant og revisor og fanebærer
På valg i år er Judith Black Olesen, Palle Christensen, Rikke Vestergaard og Peter Neumann. Palle ønsker ikke genvalg - det gør de andre 3. Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen og er blev derfor genvalg til Judith Black Olesen, Rikke Vestergaard og Peter Neumann
På valg i år er suppleant Søren Riis - Søren Riis blev genvalgt som suppleant
Valg af revisorer. Der foreslår bestyrelsen af vi genvælger (PWC er kommet til at hedde Beierholm) De blev genvalgt.
Nuværende fanebærer er Søren Riis - han modtog genvalg.

8. Evt.
Fra salen fremkom der forslag om, at vi i bestyrelsen bør genoverveje u11 og u13 og deres samtræning og opdeling i satellitter i rammen af
Blå tråd.

Jørgen Breum: Sidder med i Skive Idrætssamvirke. Vi er Team-Danmark kommune, men vi har problemer med tilgangen til eliteklasserne. Vi mangler medlemmer fra Skive fH. Ønsker at klubben skal gøre mere for at få flere spillere til at tage til Åkjærsskolen.
Peter Laursen - Det er der allerede fokus på - også via Blå Tråd. Peter har kontakt til Mike fra eliteklasserne omkring det.
Palle C: Vi er også opmærksomme på det i bestyrelsen og klubben og har ansat Peter Laursen til også at følge op på det. Vi vil gerne nå dertil, at vi kan se, at vi producerer spillere til egne 1.hold.


Skive forenede Håndboldklubber
Skyttevej 12
7800 Skive
CVR: 77761314

Tilmeld dig nyhedsbrev

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram