Skive fH

Ny daglig leder for foreningen i Skive fH

Design uden navn

Som et led i udviklingen i Skive fH og det faktum, at elite-delen omkring klubbens 1. hold herrer, fremover skal driftes fra et nystiftet aktieselskab, så har bestyrelsen i Skive fH, valgt at ansætte en ny daglig leder for foreningen, som starter pr. 1/6. Valget er faldet på Anders Fredsgaard, som i forvejen har sin gang i klubben, både som et stort aktiv i styregruppen bag Hancock Cup, samt som en del af børneudvalget i klubben. Herudover har Anders selv en datter der spiller håndbold i klubben. Anders er til daglig ansat i Dansk Håndbold, som foreningskonsulent, hvor han derfra har en stor viden og kompetence omkring klubdrift og foreningskultur. Anders har samtidig også et stort håndboldhjerte og har selv tidligere været en meget aktiv træner. Anders vil fortsætte i sin nuværende stilling i Dansk Håndbold, hvorfor Anders vil blive deltidsansat i Skive fH.

Det bliver af afgørende betydning, for at vi kan fortsætte den positive udvikling af Skive fH og for at indfri de visioner og ambitioner for fremtiden som bestyrelsen ønsker, at vi også investerer rent fagligt og på de kompetencer, som vi har I og omkring klubben.
Vi ønsker fra bestyrelsens side, at der bliver en meget tæt forbindelse imellem foreningen og selskabet, hvilket bliver Anders Fredsgaards og Jesper Sørensen’s ansvar, sammen med de øvrige ansatte. Vi skal hele tiden sikre den “blå tråd” i hele klubben, båret på de samme værdier og hvor frivillighed, fællesskab og sociale aktiviteter, til enhver tid skal være drivkraften.

På vegne af bestyrelsen i Skive fH
Henrik Madsen, formand