Skive fH

Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER
Skyttevej 12
7800 Skive

Tlf: 20478924
Email: mail@skivefh.dk
CVR: 77761314

Herefter benævnt SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER

GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker via direkte download, samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren, og KUN i tilfælde af aflysning.

Bestillings og leveringsgebyrer refunderes ikke.

SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr, såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

FORTRYDELSESRET
SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER ‘s onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 12” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

AFTALEÆNDRINGER
SKIVE FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.